Apple Professional Learning hösten 2021

Tänk att få vara elev i ett klassrum där iPad utnyttjas till 100% för att förstärka elevernas lärande. Tillsammans med Apple erbjuder vi APL Remote med några av Sveriges skickligaste pedagoger gällande kreativitet, visualisering av kunskap och användande av iPad i klassrummet. Deltagandet är kostnadsfritt och antalet deltagare är begränsat till 20 per workshop. Välkommen att delta!

 

ANMÄL dig

APL Remote - aktuella tillfällen

Mia Hasselblad

Det är eleverna som ska vara aktiva!

Mia Hasselblad

21/10Numbers i alla ämnen
28/10Eleverna skapar sitt eget läromedel
18/11När slumpen får avgöra

Monica Cardozo

Kunskapsmagi genom visualisering.

Monica Cardozo

26/10: Kreativitet i Numbers
9/11: Animera kunskap i Keynote
11/11: Animera kunskap i Keynote
16/11: Greenscreen-magi

Belmina Omerhodzic

Att nå fram till alla elever.

Belmina Omerhodzic

27/10: Skapa en serietidning i Keynote
10/11: Skapa ett spel i stället för prov
19/11: Vlogga och blogga som experterna

Jesper Levallius och Jonas Hällebrand

Observera, dokumentera, analysera...

Jesper Levallius och Jonas Hällebrand

25/10: AR Vattnets kretslopp (JL)
8/11: Vattenvanor i Numbers (JL)
15/11: Vattenvanor i Numbers (JL)
17/11: Labbrapport i Numbers (JH)


Det är eleverna som ska vara aktiva!

Med Mia Hasselblad, förstelärare på Nya Elementar Bromma. Apple Professional Learning Specialist & Apple Distinguished Educator.

      

Numbers i alla ämnen
21/10 15.45–16.45

Numbers är en fantastik app! Att kunna använda alla multimodala funktioner som iPad erbjuder samtidigt som man kan arbetat strukturera och överskådligt. Det är en dröm för alla pedagoger. Denna workshop handlar om hur Mia använder Numbers tillsammans med dina elever.

Eleverna skapar sitt egna läromedel
28/10 15.30–16.30

Tänk den dagen då eleverna börjar producera sina egna läromedel. Denna workshop handlar om hur Mia använder Pages för att skapa multimodala e-publikationer som sedan kan publiceras så att andra kan ladda hem dem och använda elevernas läromedel föra att lära sig.

När slumpen får avgöra
18/11 15.30–16.30

Hur kan slumpen eller, som Mia kallar det, ett lotteri påverka hur ditt färdiga arbete kommer att utformas? Denna workshop handlar om hur ett lotteri kan motiverar eleverna att lära och skapa sina, i Mias exempel, historiska personporträtt. Allt presenteras med olika multimodala sätt som iPad erbjuder.


Kunskapsmagi genom visualisering.

Med Monica Cardozo, förstelärare Solna kommun, Apple Professional Learning Specialist & Apple Distinguished Educator.

      

Kreativitet i Numbers
26/10 15.30–16.30

Tänk om det fanns ett annat sätt att strukturera din lektionsplanering, elevernas arbetsflöde eller bara hitta ett mer överskådligt sätt att arbeta? Ta chansen och upptäck något nytt! Numbers kan förändra ditt sätt att arbeta tillsammans med sina elever.

Animera kunskap i Keynote
9/11 och 11/11 15.30–16.30

Tänk om Sveriges elever hade fått möjligheten att använda animering för att förstärka sitt sätt att lära sig? Denna workshop handlar om just det. Monica visar hur du enkelt kan göra animeringar i Keynote för att förstärka eleverna lärande. 

Greenscreen-magi
16/11 15.30–16.30

Greenscreen har funnits ett tag och du har kanske testat på det redan? Nu är det dags att du börjar använda det oftare tillsammans med dina elever! I denna workshop kommer Monica att ge inspiration och nya idéer för att skapa magi i just ditt klassrum. 


Att nå fram till alla elever.

Med Belmina Omerhodzic, förstelärare på Stenkulaskolan Malmö, Apple Professional Learning Specialist & Apple Distinguished Educator.

      

Skapa en serietidning i Keynote
27/10 15.30–16.30

Kan skapandet av en serietidning höja motivationen? Hur får man med sig alla elever? Hur hjälper man dem att hitta motivationen? För att fånga elevernas intresse och få dem engagerade i sitt lärande arbetar Belmina med att skapa serietidning i Keynote. Denna workshop handlar om hur alternativa arbetssätt kan höja motivationen hos eleverna.

Skapa ett spel i stället för prov
10/11 15.30–16.30

Påverkas måluppfyllelsen när man låter eleverna skapa spel? Belmina arbetar med att låta skapa spel instället för att att ha ett prov eller skriva en rapport. Vad händer då med elevernas lärande och motivation? Hur bedömer man ett spel? Denna workshop handlar om hur alternativa arbetssätt kan höja motivationen hos eleverna. 

Vlogga och blogga som experterna
19/11 15.30–16.30

Efterfrågade färdigheter i framtiden, vlogga och blogga. Genom att arbeta med att vlogga och blogga får Belminas elever möjlighet att träna på färdigheter som efterfrågas i framtiden*, innovation, kreativitet, originalitet och initiativ. Denna workshop handlar om hur Belmina kombinerade det som står i läroplanen med att arbeta med framtidens efterfrågade förmågor.

*2020 års undersökning Future of jobs from World Economic forum.


Observera, dokumentera, analysera...

Med Jesper Levallius, IKT-strateg Lunds kommun, Apple Professional Learning Specialist & Apple Distinguished Educator och Jonas Hällebrand, Utbildningsansvarig MacSupport, Education Curriculum Specialist & Apple Professional Learning Specialist.

      

Augmented Reality (AR) - Vattnets kretslopp (Jesper L)
25/10 15.00–16.00

 Att kunna förklara komplexa samband och olika processer har alltid varit en viktig del av undervisningen och i och med möjligheten att kunna skapa egna AR miljöer så har chansen ökat att alla elever kan förstå mer av komplexa sammanhang. Denna workshop handlar kort och gott om hur man skapar egna AR miljöer för sin undervisning.

Vattenvanor i Numbers (Jesper L)
8/11 och 15/11 15.00–16.00

I Läroplanen står det att eleverna ska kunna genomföra olika typer av undersökningar, dokumentera dessa och därefter kunna dra slutsatser utifrån sina observationer. I denna workshop får ni följa med Jesper och hur han använder Numbers olika möjligheter för att dokumentera, analysera och presentera resultatet. 

Labbrapport i Numbers (Jonas H)
17/11 15.00–16.00

Genom att använda Numbers när man ska skriva en labbrapport ökar man möjligheterna att på ett nytt sätt förstå labbrapportens olika delar och hur dessa kan beskrivas och dokumenteras. Jonas H kommer visa hur iPad och Numbers styrkor kan användas när det gäller att dokumentera vad som sker i anslutning till en laboration samt hur man kan redovisa det.