Apple Professional Learning våren 2021

MacSupport Education erbjuder fram till sommaren 19 kostnadsfria APL Remote tillsammans med några av Sveriges mest erfarna pedagoger gällande undervisning med iPad och Mac.

APL Remote - aktuella tillfällen

Ulrika Jonsson

Tillgänglighet för alla elever

med Ulrika Jonsson

20 april: Tillgänglighet med iPad nr 1
28 april: Tillgänglighet med Mac nr 1
5 maj: Tillgänglighet med iPad nr 2
18 maj: Tillgänglighet med Mac nr 2

Mia Hasselblad

Alternativa redovisningsformer

med Mia Hasselblad

23 april: Struktur för design för lärande i Pages.
7 maj: Visa läroprocess genom att skapa spel i Keynote.
21 maj: Använd Numbers för att presentera och strukturera elevernas arbete.

Anders Randler

Distansundervisning och programmering

med Anders Randler

27 april: Distansundervisning i Teams
4 maj: Intro Alla kan koda (Swift Playgrounds) fokus iPad.
11 maj: Fokus iPad Intro Alla kan koda (Swift Playgrounds) fokus Mac.
18 maj: Fokus Mac Intro Alla kan koda (Xcode och App Development).

Katharina Kulle

Kreativitet matematik

med Katharina Kulle

19 april: Kreativ matematik för lägre åldrar.
26 april: Kreativitet, praktisk matematik på iPad.

Jonas Svensson och Jonas Hällebrand

Ett nytt sätt att se på adekvat digital kompetens - 30 kreativa aktiviteter

med Jonas Svensson och Jonas Hällebrand

6 maj: Adekvat digital kompetens 1.
19 maj: Adekvat digital kompetens 2.
25 maj: Adekvat digital kompetens 3.
25 maj: Adekvat digital kompetens 4.
26 maj: Adekvat digital kompetens 5.
26 maj: Adekvat digital kompetens 6.

Anmälan

Deltagandet är kostnadsfritt och antalet deltagare är begränsat till 20 per workshop. Välkommen att anmäla dig!

Anmälan

 

Tillgänglighet – en självklarhet.

Hålls av: Ulrika Jonsson.

Ulrika Jonsson är certifierad Apple Professional Specialist och en av Sveriges mest erfarna pedagoger när det gäller tillgänglighet och digitala verktyg. Ulrika arbetar dagligen i Södertälje kommun. 

      

iPad 1
20 april 15.30–16.30

 • Läsarvy i Safari
 • Översättning i Microsoft
 • Translator
 • Talat innehåll
 • Diktering
   

Mac 1
28 april 15.30–16.30

 • Läsarvy i Safari
 • Översättning
 • Talat innehåll
 • Tidsstöd

iPad 2
5 maj 15.30–16.30

 • Kontrollcenter
 • Röstmemo
 • Kamera
 • Annotera på bilder

Mac 1 och 2
18 maj 15.30–16.30

 • Läsarvy i Safari
 • Översättning
 • Talat innehåll
 • Tidsstöd

Alternativa redovisningsformer.

Hålls av: Mia Hasselblad.

Mia är certifierad Apple Professional Specialist och Apple Distinguished Educator, Class of 2019. Mia arbetar till vardags som förstelärare i IT-pedagogik på Nya Elementar i Stockholm. Hennes arbete präglas att struktur, koppling till verkligheten och att hennes elever använder iPad för att förstärka sitt lärande.

      

Struktur för design för lärande i Pages
23 april 15.00–16.00

Denna workshop handlar om att använda iPad för att strukturera och utveckla ditt sätt att implementera ett multimodalt arbetssätt tillsammans med dina elever.

 

Visa läroprocess genom att skapa i spel i Keynote
7 maj 15.00–16.00

Denna workshop handlar om att använda iPad för att visualisera och redovisa lärandeprocessen och utveckla olika förmågor genom att använda de funktioner som iPad och appen Keynote kan erbjuda.

 

Använd Numbers för att presentera och strukturera elevernas arbete
21 maj 15.00–16.00

Denna workshop handlar om att använda iPad för att visualisera och redovisa lärandeprocessen och utveckla förmågor genom att använda de funktioner som iPad och appen Numbers kan erbjuda.

 


Distanstundervisning och programmering.

Hålls av: Anders Randler.

Anders är certifierad Apple Professional Specialist och Apple Distinguished Educator. Anders är förstelärare i matematik/IT och IKT-utvecklare på Wisbygymnasiet. Utöver det föreläser han i matematik på Campus Gotland(UU).

      

Distansundervisning i Teams
27 april 15.45–16.45

En genomgång av möjligheterna med Mac/iPad i samband med distansundervisning i Teams.

 

Intro Alla kan koda (Swift Playgrounds) fokus iPad
4 maj 15.45–16.45

En genomgång av möjligheterna med Swift Playground på Mac/iPad, fokus iPad.

 

Fokus iPad Intro Alla kan koda (Swift Playgrounds) fokus Mac
11 maj 15.45–16.45

En genomgång av möjligheterna med Swift Playground på Mac/iPad, fokus Mac.

 

Intro Alla kan koda (Xcode och App Development)
18 maj 15.45–16.45

En introduktion till Apples mycket seriösa satsning på App-utveckling. Vi kommer använda Xcode på Mac. Textprogrammering.


Kreativitet - matematik.

Hålls av: Katharina Kulle.

Katharina är certifierad Apple Professional Specialist och en av Sveriges mest erfarna pedagoger när det gäller att arbeta med iPad i de yngre åren. Hon har även deltagit i Skolverkets kompetens- utvecklingsmaterial Matematiklyftet ”Matematik och IT”. Katharina arbetar dagligen i Lunds kommun.

      

Kreativ matematik för lägre åldrar
19 april 15.30–16.30

Formulera, kommunicera och inkludera.

 • Visualisera matematiken.
 • Bredda och fördjupa sin förmåga att lösa problem.
 • Omsätta idéer
 • Möjlighet att pröva olika metoder.

Syftet är att dina elever får lära sig arbeta kreativt med matematik.

 

Kreativitet, praktisk matematik på iPad
26 april 15.30–16.30

Samla in fakta och beräkna.

 • Utforska, planera, samla in och beräkna en verklig händelse.
 • Skapa ämnesövergripande uppgift med appen Karta och appen Anteckningar.
 • Du behöver appen Karta och Anteckningar samt en lokal tidtabell/trafikplanerare app.

Syftet är att ge eleverna lärande genom verkliga händelser och använda inbyggda appar.


Kreativitet - Adekvat digital kompetens.

Hålls av: Jonas Svensson och Jonas Hällebrand.

Jonas och Jonas är certifierade Apple Professional Specialists och är några utav Sveriges mest erfarna pedagoger när det gäller att arbeta med iPad för att förstärka lärandet. Jonas och Jonas arbetar som utbildningsansvariga på MacSupport Education.

      

Adekvat digital kompetens 1-6

Vad är adekvat digital kompetens? Vi går igenom Apples 30 kreativa aktiviteter för barn och ger exempel på hur dessa kan användas för att förstärka lärandet. Det blir olika exempel vid varje tillfälle.

 

Tillfällen

ADK 1 – 6 maj 15.30-16.30

ADK 2 – 19 maj 15.30-16.30

ADK 3 – 25 maj 13.30-14.30

ADK 4 – 25 maj 15.00-16.00

ADK 5 – 26 maj 13.30-14.30

ADK 6 – 26 maj 15.00-16.00