Detta bör din skola ha koll på inför de digitala nationella proven.

Förberedelser inför de nationella provens övergång till digitalt format pågår för fullt och iPad är redo för Skolverkets alla tekniska krav. Här har vi sammanställt en checklista på vad din skola behöver ha koll på för att vara redo inför proven:

 1. Har skolans elever federerad inloggning så att de kan ansluta till proven?

 2. Har skolans lärare tillgång till BankID eller FrejaID för att kunna identifiera sig?

 3. Hur fungerar skolans WiFi när det gäller kapacitet? Skolverket rekommenderar en internetanslutning med en kapacitet på minst 500 kbit/s (nedladdning) och 100 kbit/s (uppladdning) per elev som genomför digitala nationella prov. Undersök om användarna upplever störningar i nätverket idag. 

 4.  Går det att nå det lokala nätverket från alla delar av lokalerna där digitala nationella prov ska genomföras? 

 5. Finns det säkerhetsfunktioner, övervakning och åtkomstkontroll i nätverket så att otillåtna enheter inte ges åtkomst
  till nätverket?

 6.  Är eleverna vana vid de enheter som de ska använda och finns det tillräckligt många av dessa enheter?

 7.  Finns rutiner för skolan/kommunen?

 8. Har ni rutiner för att regelbundet kontrollera att enheterna och kringutrustningen är uppdaterade inför genomförandet av de nationella proven?

 9. Finns det strömförsörjning till samtliga berörda enheter?

 10. Har ni koll på hur ni sätter elevernas enheter i låst läge? För iPad finns SafeExamBrowser som ni enkelt distribuerar via
  ert MDM-system.


Använder ni Apples produkter på er skola eller funderar på att byta så hjälper vi gärna till med rådgivning gällande proven.
Mejla apl@macsupport.se så hör vi av oss inom kort.