Enkel övergång med Appleplattformen och GDPR

25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddslag, GDPR, i kraft och ersatte personuppgiftslagen, PuL. De nya reglerna innebar att kraven höjdes på hur organisationer hanterar och lagrar information om personer.

Läs mer om GDPR och skola på SKL:s webbplats

Apples plattform

För användare av Apples plattform är övergången relativt enkel. Om man redan i dag har aktiverat ett Apple School Manager på huvudmannanivå, kommer man ha ett avtal som följer GDPR. Detta gäller alla Apples tjänster och appar som till exempel iMovie, GarageBand och Swift Playgrounds.

För tredjepartsappar, i dag 1700 stycken, föreslår vi att man använder GDPR som ett filter och skriver avtal för de appar man bedömer vara användbara.

Googles plattform

Med G Suite fungerar det på samma sätt – man tecknar ett avtal med Google. Observera dock att man, för att kunna skapa till exempel film och musik på en Chromebook, behöver tillägg som WeVideo och Soundtrap. Dessa tillägg kräver efter införandet av GDPR separata avtal med respektive leverantör för att kunna användas. Utan avtal förvandlas elevernas Chromebooks i praktiken till skrivmaskiner, utan de fantastiska möjligheter som moderna digitala verktyg erbjuder.