Inkluderande skolmiljö med Apple.

Enligt en undersökning från Skolinspektionen 2022 påvisar hälften av Sveriges skolor brister när det kommer till extra anpassningar och särskilt stöd. Bristerna är dessutom så allvarliga att de bryter mot lagen och försämrar förutsättningarna för en inkluderande lärandemiljö.

Vi vill bidra till ett inkluderande samhällsklimat. Och för oss börjar det arbetet i klassrummet. Med rätt verktyg och inställning kommer man långt. Idag finns hjälpmedel, särskilt framtagna för att underlätta inlärningen, att ta till för elever i behov av extra stöd. Dessutom kan de integreras i undervisningen på ett sätt som inte gick förut.

Med digitala verktyg kan du som lärare skräddarsy elevens vägar att tillgodogöra sig kunskaperna direkt i elevens enhet. Flera av hjälpmedlen underlättar dessutom för elever utan särskilda behov. Många av de brister Skolinspektionen pekar på skulle därmed gå enkelt att åtgärda genom exempelvis extra anpassningar för lärande som hjälper eleverna.

Apples produkter drivs av lärande och flexibilitet för att passa alla. Inbyggda hjälpmedel för syn, rörlighet, hörsel och kognitiva funktionsvariationer möjliggör kreativt och inspirerande lärande oavsett individuella förutsättningar. Skissa på idéer, redigera videor och bilder, utforma och dela arbetsuppgifter enkelt och smidigt eller kom igång med AR och kodning – på ditt sätt!

I ”Ett äpple om dagen” visar vår utbildningsspecialist Jonas Hällebrand ett urval av hjälpmedel för lärande på iPad:

Se "Ett äpple om dagen"

Vill du veta mer om hur Apples verktyg kan hjälpa dina elever med anpassningar? Kontakta oss på apl@macsupport.se så berättar vi mer.